LED

Størstedelen af alle bærbare computere er i dag udstyret med en skærm, der er baseret på LCD eller LED. En traditionel LCD skærm – også kaldet et display eller et panel – er kort fortalt kendetegnet ved at baggrundsbelysningen kommer fra et lille koldkatode lysstofrør, som er placeret bag computerens matrix. En skærm, der er baseret på LED-teknologi, benytter i modsætning hertil en nyere og mere moderne teknologi, hvor baggrundsbelysningen klares af diodelys.

LED er en forkortelse af ”Light-Emitting Diodes”, og det er disse lysdioder, der sørger for baggrundsbelysningen på et LED-display. Som en ekstra bonus nedsættes skærmens strømforbrug betydeligt, idet LED dioderne bruger meget lidt energi. Den enhed, der belyser en lysdiode-bagbelyst skærm kaldes en LED-BLU, hvilket er en forkortelse for LED-Backlighting Unit.

(c) 2013 Bærbar.com